Mua thanh lý máy chiếu Sony

es526Công ty cổ phần Tân Việt nhận mua thanh lý các loại máy chiếu Sony, Mua máy chiếu Sony cũ, hỏng, hoặc không có nhu cầu sử dụng. Quý vị có máy chiếu Sony cần thanh lý, nhượng bán xin vui lòng gọi 0902 104 186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top