Mua thanh lý máy chiếu Mitsubishi

Chúng tôi nhận thu mua, thanh lý máy chiếu mitsubishi. Chúng tôi mua tất cả các loại máy chiếu mitsubhishi cũ, hỏng hoặc không sử dụng.

Quý vị có máy chiếu Mitsubishi cũ hỏng, không sử dụng hoặc có nhu cầu thanh lý xin vui lòng gọi 0902 104 186. Chúng tôi sẽ mua với giá cao nhất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top